سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتیتنهایی - تنها..

دخترک میرفت...ولی زیر لب زمزمه میکرد..او حتما پی معشوق خود می اید.....پسرک ماند ....ولی زیر لب میگفت..مطمءنم که پشیمان شده...باز میگردد...عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز..!!!!!!!!!!دلم شکست!!نویسنده » نیلا . ساعت 11:31 عصر روز سه شنبه 90 اسفند 16