سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایراننیلا - تنها..

گفتم: خسته ام!

 

گفتی: از رحمت خدا نا امید نشوید(زمر:53)

 

گفتم: هیچکی نمیدونه تو دلم چی میگذره؟

 

گفتی: خدا حائل است بین انسان و قلبش(انفال:24)

 

گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم!

 

گفتی: ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم(ق:16)

 

گفتم: ولی انگار اصلا منو فراموش کردی!

 

گفتی: منو یاد کنید تا یاد شما باشم(بقره:152)

 

گفتم: انا عبدک الضعیف الذلیل!

 

گفتی: خدا نسبت به همه مردم-نسبت به همه-مهربونه(بقره:143)

 

گفتم: دلم گرفته!

 

گفتی: باید به فضل و رحمت خدا شاد باشند(یونس:58)

 

گفتم: توکلت علی الله!

 

گفتی: خدا اونایی رو که توکل میکنند دوست داره(آل عمران:159)

 

گفتم: چقدر احساس تنهایی میکنم!

 

گفتی: من که نزدیکم(بقره:186)

 

گفتم: تو همیشه نزدیگی؛من دورم...کاش میشد بهت نزدیک شم!

 

گفت: هر صبح و عصر،پروردگارت را پیش خودت،با خوف و تضرع و با صدای آهسته یاد کن(اعراف:205)

 

گفتم: این هم توفیق میخواهد!

 

گفتی: دوست ندارید خدا ببخشدتون؟!(نور:22)

 

گفتم: معلومه که دوست دارم منو ببخشی!

 

گفتی: پس از خدا بخواهید ببخشدتون و بعد توبه کنید(هود:90)

 

گفتم: با این همه گناه...آخه چیکار میتونم بکنم؟

 

گفتی: مگه نمیدونید که خداست که توبه را از بنده هاش قبول میکنه؟(توبه:104)

 

گفتم: دیگه روی توبه ندارم!

 

گفتی:(ولی) خدا عزیزه و دانا،او آمرزنده گناه است و پذیرنده ی توبه(غافر2-3)

 

گفتم: با این همه گناه برای کدوم گناهم توبه کنم؟

 

گفتی: خدا همه گناه ها رو میبخشه(زمر:53)

 

گفتم: یعنی بازم بیام؟بازم منو میبخشی؟

 

گفتی: به جز خدا کیه که گناهان رو ببخشه؟(آل عمران:135)

 

گفتم: نمیدونم چرا همیشه در مقابل این کلامت کم میارم!آتیشم میزنه؛ذوبم میکنه؛عاشق میشم!توبه میکنم!

 

گفتی: خدا هم توبه کننده و هم اونایی که پاک هستند رو دوست داره(بقره:222)

 

ناخواسته گفتم: الهی و ربی من لی غیرک!

 

گفتی: خدا برای بنده اش کافی نیست؟(زمر:36)

 

 

 نویسنده » نیلا . ساعت 2:26 عصر روز چهارشنبه 91 فروردین 2


...

ادم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد ..... امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد.....! مـی مـــانــد... و نبـودنـش در بـودن ِ تـو... چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه... تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده اینویسنده » نیلا . ساعت 8:16 عصر روز سه شنبه 91 فروردین 1


دخترک میرفت...ولی زیر لب زمزمه میکرد..او حتما پی معشوق خود می اید.....پسرک ماند ....ولی زیر لب میگفت..مطمءنم که پشیمان شده...باز میگردد...عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز..!!!!!!!!!!دلم شکست!!نویسنده » نیلا . ساعت 11:31 عصر روز سه شنبه 90 اسفند 16